ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΜΕ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το Μέτρο 5.1 είναι ένα έργο που παρέχει κίνητρα στις επιχειρήσεις για την εφαρμογή μέτρων ισότητας των δύο φύλων. Βασικός στόχος του έργου είναι η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσα από την ισότιμη συμμετοχή τους σε θέσεις ευθύνης και τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Το έργο αναφέρεται στην ανάπτυξη θετικών δράσεων για την ισότητα των δύο φύλων από τις επιχειρήσεις.

Οι θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών αφορούν :

 • Στην ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην ανέλιξη στην επαγγελματική ιεραρχία και στην ανάληψη θέσεων ευθύνης
 • Στη συμμετοχή τους σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης.
 • Στην υιοθέτηση οργανωτικών αλλαγών που ενσωματώνουν πρακτικές ίσων ευκαιριών
 • Στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, και
 • Στην παροχή υπηρεσιών με σκοπό τη διευκόλυνση ανδρών και γυναικών στο να συνδυάσουν τις οικογενειακές με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Η Κοινωνική Ενδυνάμωση υλοποίησε οκτώ προγράμματα συμβουλευτικής σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και ανέλαβε ενέργειες συμβουλευτικής στις γυναίκες που εργάζονται στην επιχείρηση, μέσα από ενέργειες ατομικής ή και ομαδικής υποστήριξης και ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας, κατάρτισης ατομικού πλάνου καριέρας, κλπ.

Υλοποιήθηκαν προγράμματα στις παρακάτω επιχειρήσεις :

 • ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΤΣΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΙΡΗ ΑΡΓΥΡΗ ΛΑΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΑΡΜΠΑΝΗ ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
 • ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΣΑΜΟ
 • ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗΝ ΣΑΜΟ
 • ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ
 • ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΕΚ


Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/users/serverpilot/apps/socialempowerment/public/wp-includes/plugin.php on line 423