Βοήθεια στο Σπίτι στην Αθήνα

Η Kοινωνική Ενδυνάμωση τον Ioύνιο  του 2010 υλοποίησε το πρόγραμμα «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ΄ οίκον βοηθείας» στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2007 – 2013»   στο κέντρο του Δήμου Αθηναίων στις  περιοχές του Κεραμεικού, Μεταξουργείου, Γκαζίου, Κολωνού και Εξαρχείων.

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» απευθύνονταν σε  άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Σκοπός του προγράμματος ήταν η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ), η υποβοήθηση της αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, η υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος των επωφελούμενων.

Οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν περιελάμβαναν :

  • Συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη
  • Νοσηλευτική μέριμνα
  • Οικογενειακή – Οικιακή Φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης
  • Μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών
  •  Συνοδεία στις διάφορες υπηρεσίες

Το πρόγραμμα στελεχώθηκε από καταρτισμένα στελέχη και επιστήμονες όπως:

Κοινωνικό  λειτουργό  που είχε τη συνολική εποπτεία των ωφελούμενων, αξιολογώντας τα περιστατικά και  παρέχοντας κοινωνική υποστήριξη.

Νοσηλευτή  που προσέφερε  πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας και οι οποίες αφορούν σε κατ’ οίκον επισκέψεις για τη μέτρηση και καταγραφή των ζωτικών σημείων , την νοσηλευτική υποστήριξη των επωφελούμενων καθώς και την περαιτέρω παραπομπή  και συνοδεία τους σε εξειδικευμένες υπηρεσίες όταν κρίνεται αναγκαίο.

Οικιακή  βοηθό που αναλάμβανε  τη διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών, την προμήθεια των ηλικιωμένων με είδη άμεσης ανάγκης, καθώς και την καθαριότητα του σπιτιού τους.

Ψυχολόγους που προσέφεραν  ψυχολογική στήριξη στους επωφελούμενους και τις οικογένειες τους όπου υπάρχει ανάγκη.

Η Κοινωνική Ενδυνάμωση έχει επίσης εξασφαλίσει την συμμετοχή εθελοντών γιατρών, φαρμακοποιών και  νέων φοιτητών οι οποίοι συμμετέχουν προσφέροντας υπηρεσίες στους επωφελούμενους πέραν των καθορισμένων από το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ΄ οίκον βοηθείας»  χρηματοδοτήθηκε κατά 80 % από το ΕΤΠΑ και 25% από εθνικά κεφάλαια ,από την Περιφέρεια Αττικής.

Στο πρόγραμμα  συμμετείχαν ογδόντα επωφελούμενοι και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2010.


Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/users/serverpilot/apps/socialempowerment/public/wp-includes/plugin.php on line 423