Η Κοινωνική Ενδυνάμωση είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με μεγάλη εμπειρία από το 2003 που δημιουργήθηκε να σχεδιάζει και υποστηρίζει προγράμματα για την αντιμετώπιση των συγχρόνων κοινωνικών αναγκών, την προστασία και βοήθεια ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων σε εθνικό επίπεδο. Συμβάλει με τη συνδρομή του Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάπτυξη δράσεων με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων καθώς και στην παροχή βοήθειας σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου αναπτύσσει και λειτουργεί καινοτόμες δράσεις που αφορούν σε:

  • Προγράμματα ψυχοκοινωνικής στήριξης και συμβουλευτικής για μετανάστες, πρόσφυγες, αστέγους, μακροχρόνια ανέργους, άτομα με θρησκευτικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες κ.α.
  • Προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για μακροχρόνια άνεργες γυναίκες και γυναίκες απειλούμενες από την ανεργία με την δημιουργία ατομικών σχεδίων δράσης και επιχειρηματικών σχεδίων.
  • Πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας για πρόσφυγες και μετανάστες καθώς και για ελληνίδες μουσουλμάνες γυναίκες και τα παιδιά τους σχολικής ηλικίας.
  • Προγράμματα συμβουλευτικής για εργαζόμενους ώστε να αναβαθμίσουν την καριέρα τους με την μέθοδο coaching /life coaching και career coaching.
  • Προγράμματα ενίσχυσης της ικανότητας πρόσβασης στην απασχόληση ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.Σε όλες τις παραπάνω δραστηριότητες οι χρήστες των υπηρεσιών εμπλέκονται ενεργά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων που τους αφορά.


Επιπλέον, αποτελεί φορέα προσέλκυσης και εκπαίδευσης εθελοντών για την προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Διαθέτει μεγάλο αριθμό εθελοντών κοινωνικής πρόνοιας σε όλη την Ελλάδα. Εκπαιδεύει, οργανώνει και εποπτεύει ομάδες εθελοντών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλες τις κατηγορίες ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Η Κοινωνική Ενδυνάμωση είναι :

  • Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
  • Αναγνωρισμένος Μη Κυβερνητικός Οργανισμός (Μ.Κ.Ο)
  • Κοινωνικός φορέας εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχει υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας (αρ. 09110ΑΕΕ13096014Ν/0975 αποφ. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
  • Εγγεγραμμένος φορέας στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (αρ. 09110ΑΕΕ13096014Ν/0892 αποφ. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)


Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /srv/users/serverpilot/apps/socialempowerment/public/wp-includes/plugin.php on line 423