Ενδυνάμωση

Η διαδικασία απόκτησης και ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης των ατόμων έτσι ώστε να γίνουν περισσότερο επιτυχημένοι στην κοινωνία.

Πολυπολιτισμικότητα

Στο επίπεδο της συλλογικότητας και των κοινωνικών ομάδων, σημαίνει εκτίμηση, αποδοχή ή προαγωγή πολλαπλών πολιτισμών με βάση τη δημογραφική σύνθεση του πληθυσμού σε μια χώρα-περιοχή, συνήθως στο πλαίσιο του σχολείου, στην οικονομία, στις πόλεις, στα έθνη.

Διαφορετικότητα

Η έννοια της διαφορετικότητας ως αξίας, στηρίζεται στην αναγνώριση, στην αποδοχή και στο σεβασμό. Σημαίνει κατανόηση ότι κάθε άτομο είναι μοναδικό κα αναγνωρίζει τις ατομικές μας διαφορές.

Δράσεις σε εξέλιξη

Στήριξη προσφύγων γυναικών

Ξεκίνησε η υλοποίηση της δράσης «Στήριξη Προσφύγων γυναικών για ισότιμη ένταξη στην Ελληνική κοινωνία» που υλοποιεί η Μ.Κ.Ο. Κοινωνική Ενδυνάμωση, στο πλαίσιο της Πράξης 3.2.4 «Υποστήριξη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013,της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.Η ομάδα στόχος του προτεινόμενου σχεδίου δράσης είναι γυναίκες πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που ζουν στον Δήμο Αθηναίων.

+ Περισσότερα..

Συν-Εργάζομαι στο Ιστορικό Κέντρο

Το πρόγραμμα «Συν-Εργάζομαι στο Ιστορικό Κέντρο» περιλαμβάνει ένα πλέγμα δράσεων που αφορούν στην κατάλληλη προετοιμασία, την επιδοτούμενη κατάρτιση, τη συνεχή επαγγελματική καθοδήγηση και την ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη 80 συνολικά ανέργων,  με σκοπό την επαγγελματική δραστηριοποίησή τους σε βιώσιμους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

+ Περισσότερα..

Συν-Εργασία στον Τουρισμό

Το πρόγραμμα «Συν-Εργασία στον Τουρισμό» αποτελεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στον τομέα της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης των κατοίκων της Περιφέρειας Αττικής μέσω παράλληλων δράσεων κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης.

+ Περισσότερα..

Γίνε Παραγωγός Βιολογικών Προϊόντων

Μέσα από το έργο «Γίνε Παραγωγός Βιολογικών Προϊόντων» προβλέπεται η υποστήριξη των κατοίκων της περιοχής Βοιωτίας ώστε να μπορούν με αποτελεσματικό τρόπο να επωφεληθούν από τις προοπτικές για απασχολησιμότητα και νέα επιχειρηματικότητα που προσφέρει η βιολογική γεωργία.

+ Περισσότερα..